^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Cele i zadania przedszkola

Cele i zadania przedszkola:

 • Gwarantujemy wychowankom troskliwą opiekę, wyśmienitą domową kuchnię i atmosferę pełną życzliwości, radości, wzajemnej akceptacji, pomocy, tolerancji i otwartości na prawa, potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.
 • Zapewniamy wszystkim wychowankom bezpieczny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, zdrowotny i społeczny, organizowany przez wykwalifikowaną kadrę, która umiejętnie łączy najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości.
 • Poprzez indywidualne traktowanie wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, rozbudzamy aktywność, kreatywność, wspomagamy rozwój zainteresowań i zdolności.
 • Dzięki efektywnej współpracy przedszkola i rodziców absolwent naszego przedszkola osiąga dojrzałość szkolną, jest dobrze przygotowany do osiągania sukcesów w dalszej edukacji oraz do radzenia sobie z porażkami.
 • Główne cele i zadania realizowane w danym roku szkolnym określa roczny plan pracy przedszkola. Założenia tego planu uszczegóławiane są w miesięcznych planach pracy opracowywanych przez nauczycielki dla poszczególnych oddziałów.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy:

 • elementy pedagogiki zabawy,
 • elementy dramy,
 • elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • metody zajęć ruchowych Labana, Orffa i elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • elementy metody "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej,
 • "Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • różnorodne techniki plastyczne.

Tradycyjne akcje, imprezy i uroczystości organizowane w przedszkolu to:

 • imprezy ekologiczne: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi,
 • akademie przedszkolne: z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Kobiet,
 • andrzejkowe wróżby,
 • spotkanie z Mikołajem,
 • teatr jasełkowy i spotkania opłatkowe z rodzicami,
 • kostiumowy bal karnawałowy,
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka,
 • Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym,
 • uroczystość pożegnania starszaków.

Ponadto co roku:

 • uczestniczymy w konkursach plastycznych, tanecznych i wokalnych organizowanych przez Dom Kultury i inne placówki,
 • występujemy podczas Dni Głogowa,
 • jesteśmy organizatorem gminnego konkursu plastycznego, gminnego konkursu recytatorskiego i gminnej olimpiady sportowej dla dzieci przedszkolnych.
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.