^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Kadra - nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

W przedszkolu pracuje 22 nauczycieli (w tym dyrektor i siostra zakonna), 13 pomocy nauczyciela, sekretaka, 6 pracowników kuchni, intendent i konserwator.

Kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Personel pomocniczy stanowią osoby o dużej kulturze osobistej, dobrze wykonujące swoje obowiązki.

Obsługę finansową przedszkola wykonuje Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.