^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Kadra - nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Zdecydowanym atutem naszego przedszkola jest wykształcona i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna.
Do pracy z dziećmi zatrudnionych jest 28 nauczycieli wychowania przedszkolnego,  katechetka, nauczyciel wspomagający do pracy z dzieckiem autystycznym, surdopedagog do pracy z dzieckiem słabosłyszącym, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz neurologopeda do pracy z dziećmi z afazją. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści: pedagog, pedagog specjalny oraz psycholog, a nauczycielki posiadające odpowiednie kwalifikacje pełnią funkcję terapeuty i logopedy. Wśród kadry pedagogicznej 15 osób to nauczycielki dyplomowane, 5 – mianowane, a 8 – początkujące.
 
Przedszkole zatrudnia także 22 pracowników obsługi: 5 kucharek, intendentkę, sekretarkę, konserwatora, sprzątaczkę oraz pomoce nauczyciela. Personel pomocniczy stanowią osoby 
o dużej kulturze osobistej, dobrze wykonujące swoje obowiązki.
 
Obsługę kadrową i finansową przedszkola wykonuje Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim.
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.