^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

"Jesteśmy bezpieczni"

Kolejny tydzień upłynął w naszym przedszkolu pod hasłem: „JESTEŚMY BEZPIECZNI”. Dzieci zapoznały się z pracą lekarza oraz ratownika medycznego. Poznawały narzędzia, którymi lekarz posługuje się podczas swojej pracy. Utrwaliły również wiadomości na temat zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Poznały zawód policjanta, czym się zajmuje oraz jak wygląda jego mundur. Przedszkolaki dowiedziały się również, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale także na udzielaniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi i wypadków samochodowych. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci wykonały makietę „Bezpieczne miasteczko".

Tydzień zdrowego przedszkolaka

Przygodę z przedszkolem rozpoczęliśmy w bieżącym roku szkolnym od „Tygodnia Zdrowego Przedszkolaka”. Dzieci przypomniały sobie zasady zachowania w przedszkolu, tworząc wspólnie kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszej grupie. Na znak akceptacji wszystkich zasad każdy „podpisał się” pod kodeksem odciskiem swojej dłoni. Szczególną uwagę zwróciłyśmy również na zasady zachowania higieny, takie jak częste mycie rąk czy poprawne korzystanie z chusteczek higienicznych. Każdym zajęciom towarzyszył również „trening czystości”, dzięki któremu dzieci doskonaliły technikę poprawnego mycia rąk oraz usamodzielniały się w toalecie. Przedszkolaki codziennie korzystają z zabaw i spacerów na świeżym powietrzu, a także rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność podczas zabaw dowolnych.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.