^Powrót
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Dlaczego warto czytać dzieciom?

Dlaczego warto czytać dzieciom?

 

''Bez względu na to ile masz zajęć najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, obok okazywania mu miłości przez przytulanie jest codzienne, głośne czytanie oraz ograniczenie telewizji'' ( Jim Trelease)

 

W dzisiejszych czasach, czasach nieustannego pośpiechu rodzice pochłonięci pracą zawodową mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, mniej z nimi rozmawiają i mało czytają. Często kontakt z ''żywym słowem'', a także rozmowa z najbliższymi zastępowana jest przez telewizję i komputer, w których zamiast języka dominującą rolę odgrywa obraz, a nie język. Niekontrolowany dostęp dzieci do korzystania z mediów wizualnych niesie za sobą negatywne skutki; powoduje wady wzroku, brak umiejętności językowych, nieumiejętność myślenia, zanik wyobraźni, trudności z koncentracją, niecierpliwość, osłabienie wrażliwości, ograniczenie kontaktów z członkami rodziny, obniżenie umiejętności społecznych.

Wczesny kontakt dziecka z książką jest szczególnie cennym okresem , ponieważ czytanie ma znaczący wpływ na rozwój mowy, usprawnia pamięć, a także kształtuje wrażliwość moralną małego odbiorcy. Wczesne kontakty dziecka z literaturą stanowią również gwarancję prawidłowego rozwoju. Są dla niego źródłem wiedzy o otaczającym świecie.

 

Kilka słów o zaletach głośnego czytania dzieciom w wieku przedszkolnym

Wiek przedszkolny to szczególny okres budowania u dzieci trwałych nawyków, kształtowania procesów uczuciowych i umysłowych. Czas ten rodzice i nauczyciele mogą poświęcić zarówno na organizowanie wspólnych zabaw jaki i na czytanie bajek, baśni, opowiadań. Czytanie na głos dziecku wpływa na rozwój jego mózgu oraz wpływa na tworzenie trwałych skojarzeń czytania z poczuciem bezpieczeństwa.

Przeprowadzone badania pokazują, że czytanie dzieciom przez rodziców na głos;

- zaspokaja ich potrzeby w sferze emocjonalnej

-tworzy silną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem

- wpływa na poczucie własnej wartości

 

- rozwija wyobraźnię

- uczy myślenia; logicznego, przyczynowo - skutkowego, krytycznego i refleksyjnego

- poszerza wiedzę ogólną i rozwija zainteresowania

- rozwija zainteresowania czytaniem

 

Co powinniśmy czytać przedszkolakom?

Czytając dzieciom zawsze zarówno nauczyciele jak i rodzice powinni pamiętać o odpowiednim doborze książek, bajek, opowiadań, baśni. Przedszkolaków z pewnością zainteresują niezbyt długie utwory, pochodzące z różnych dziedzin. Należy jednak pamiętać by ich treść nie była zbyt skomplikowana i powinna mieć najwyżej kilku bohaterów. Często czytane przez nas utwory nie są adekwatne do ich wieku wówczas nadmiar treści powoduje u nich znudzenie i niechęć do czytania. Dlatego powinniśmy wybierać odpowiednie pozycje książek, opowiadań. Dobrze dobrana literatura dziecięca wywołuje u dziecka zaciekawienie i chęci utrwalania jej treści. Wartościowa i piękna książka to taka, która uczy najmłodszych jak odróżniać dobro od zła. Zawiera odpowiednie wzorce zachowań i postaw, które przedstawiają takie cechy jak; przyjaźń, odwaga, tolerancja.

Książki, bajki, opowiadania, których często głównymi bohaterami są misie czy różne zwierzęta pokazują najważniejsze wartości, które towarzyszą nam w życiu. Zazwyczaj przedstawiają przygody, dlatego stanowią lektury warte polecenia.

Jak i kiedy czytać dziecku?

Najlepiej uczynić z czytania pewnego rodzaju rodzinny rytuał. Można czytać przed pójściem spać. Dzieci często z niecierpliwością oczekują momentu, kiedy mama czy tato rozpocznie wieczorne czytanie. Podczas czytania rodzic może wcielić się w rolę bohatera zmieniać intonację. W ten sposób pokazuje dziecku, czy bohater jest dobry czy zły, wesoły czy smutny.

Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że czytając dziecku książkę ofiaruje mu największy dar - swój czas, uwagę, zaangażowanie oraz entuzjazm. Dziecku, któremu codziennie będziemy czytać poczuje się ważne i kochane. Wzrośnie także poczucie jego wartości. W przypadku gdy nie znajdujemy czasu dla dziecka, gdy większość czasu poświęcamy pracy zawodowej narażamy dziecko na brak więzi, której brak jest gwarancją problemów w życiu dorosłym. Dlatego istnieje wiele zalet wspólnego głośnego czytania z dzieckiem.

Część rodziców skupia się na uczeniu dziecka sprawnego posługiwania się językiem, dużo do niego mówi, zachęca do wspólnych rozmów, głośno mu czyta. Rodzice którzy nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie czytają mu, przyczyniają się do nieprawidłowego rozwoju języka i mowy. To właśnie dom powinien stanowić dla dziecka najbogatsze środowisko językowe. Codzienne czytanie pozwala na ćwiczenie pamięci, przygotowuje do zdobycia umiejętności samodzielnego czytania i pisania. Podsumowując; Powyższe umiejętności odgrywają kluczową rolę, a w przyszłości mogą przyczynić się do osiągnięcia przez dziecko sukcesu. Głośne czytanie uczy dziecko myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole. Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

W naszym przedszkolu w tym roku realizujemy projekt ''Mały miś'' który ma na celu między innymi zapoznanie naszych milusińskich - przedszkolaków z bajkami, baśniami, opowiadaniami. Ma przyzwyczaić ich do czytania i rozwijania zainteresowania czytelnictwem, dostarczyć nowych przeżyć i wrażeń.

 

Opracowała; Elżbieta Płoch

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.